Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Περιοχή ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.1. Περιοχή ισχύος αυτού του προεδρικού διατάγματος είναι οι παρακάτω εγκαταστάσεις, που διαιρούνται σε 3 ειδικότητες:

 

1.1.1. Εγκαταστάσεις 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές) που περιλαμβάνουν:

 

Τις εγκαταστάσεις διανομής κρύου και ζεστού νερού σε κτίρια και οικόπεδα.
Τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών σε κτίρια και οικόπεδα.
Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης κτιριακών χώρων με νερό.
Τις εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό σε κτίρια.

 

1.1.2. Εγκαταστάσεις 2ης Ειδικότητας (κλιματιστικές) που περιλαμβάνουν μόνο:

 

Τις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιριακών χώρων με ζεστό ή και με κρύο νερό ή και με αέρα.

 

1.1.3. Εγκαταστάσεις 3ης ειδικότητας (αερίων) που περιλαμβάνουν τις εξής 3 κατηγορίες εγκαταστάσεων:

 

1.1.3.1. Κατηγορία 1η: Εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων.

 

1.1.3.2. Κατηγορία 2η: Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ατμού.

 

1.1.3.3. Κατηγορία 3η: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διανομής και χρήσης αερίων για Ιατρική χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1.1.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α/1995).

 

1.2. Δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος αυτού του προεδρικού διατάγματος τα παρακάτω τμήματα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές αυτών εργασίες:

 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις.
Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.
Συστήματα αυτοματισμών.
Κυκλώματα ψυκτικών υγρών των συσκευών κλιματισμού.
Λαμαρινοκατασκευές και στόμια αερισμού.
Οικοδομικές εργασίες διαμορφώσεις και εκσκαφές.
Αποκαταστάσεις ζημιών και οικοδομικών μερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.