Προεδρικό διάταγμα 399/94 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προσάρτηση των παραρτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το παράρτημα I που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφο 1, περίπτωση (β), το παράρτημα II που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφο 6 και το παράρτημα IIΙ που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφο 4 και έχουν ως ακολούθως:

 

Παράρτημα Ι: Παράρτημα Ι: Κατάλογος ουσιών, μειγμάτων και μεθόδων

Παράρτημα ΙΙ: Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων (άρθρο 14 παράγραφος 6)

Παράρτημα ΙΙΙ: Οριακές τιμές έκθεσης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000), με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 52/2015 (ΦΕΚ 81/Α/2015).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.