Προεδρικό διάταγμα 399/94 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙΙΙ: Οριακές τιμές έκθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Χημικός Παράγοντας

Χημικός (Μοριακός) Τύπος

No CAS 1

Σημείωση

Οριακή Τιμή Έκθεσης

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης

ppm 3

mg/m3 4

ppm

mg/m3

Βενζόλιο

C6H6

71-43-2

Δ 2

1,00

3,19

 

 

Μονομερές Βινυλοχλωρίδιο

-

75-01-4

-

3,00

7,64

 

 

Σκόνη σκληρών ξύλων

-

 

 

 

4,92 5

 

 

 

1 CAS: Αριθμός Chemical Abstract Service

2 Δ: Είναι πιθανή η σημαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του σώματος λόγω δερματικής έκθεσης

3 ppm: Μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3)

4 mg/m3: Χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 25 °C και πίεση 760 mm Υδραργύρου.

5 Εισπνεύσιμο κλάσμα: αν σκόνες σκληρών ξύλων έχουν αναμειχθεί με άλλες σκόνες ξύλου, η οριακή τιμή αφορά όλες τις σκόνες ξύλου που περιέχονται στο μείγμα.

 

Μεταβατικά μέτρα: Έως την 27-06-2003 η οριακή τιμή έκθεσης σε βενζόλιο είναι 3 ppm (= 9,57 mg/m3).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράρτημα ΙΙΙ προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/2003).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.