Προεδρικό διάταγμα 40/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Χορήγηση πιστοποιητικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή μορφή αποφάσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα, εφ' όσον η χορήγησή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, μετά από αίτηση δικηγόρου ή μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

2. Ο αιτών δικηγόρος ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καταχωρίζει τα αναγκαία για την ταυτοποίησή του στοιχεία, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων για τη σήμανση της αίτησης και του ζητούμενου εγγράφου δαπανημάτων, όπως οι παραπάνω ενέργειες καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, επισυνάπτει την αίτηση που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και την αποστέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

3. Το δικαστήριο αποστέλλει το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Το έγγραφο αυτό με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που εκτυπώνεται, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου. Η ενέργεια της αποστολής καταγράφεται ηλεκτρονικά.

 

4. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς τα ως άνω δικαστήρια σε ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή από την οικεία Γραμματεία και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα καταβάλλονται τα προβλεπόμενα δαπανήματα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.