Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 243

Άρθρο 243: Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσαρτήσεως ή αναγνωρίσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο δήμος ή η κοινότητα, όπου προσαρτάται ένας συνοικισμός, ή ο συνοικισμός, που αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερος δήμος ή κοινότητα, οφείλει να καταβάλει το μέρος που αναλογεί στο συνοικισμό αυτόν από τις οφειλές, που προέκυψαν αποκλειστικά από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, που εξυπηρετούν και το συνοικισμό. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει απέναντι στο δήμο ή στην κοινότητα απ' όπου αποσπάστηκε ο συνοικισμός, και η σχετική δαπάνη εγγράφεται ως υποχρεωτική.

 

2. Η κατανομή της οφειλής γίνεται ανάλογα με την ωφέλεια που προέκυψε για το συνοικισμό από τα έργα, αφού ληφθεί υπόψη και ο Πληθυσμός, με απόφαση του συμβουλίου που προβλέπει το άρθρο 8.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.