Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 244

Άρθρο 244: Διάθεση - Διαχείριση βοσκοτόπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βοσκότοποι που ανήκουν στο κράτος διατίθενται για εκμετάλλευση στους δήμους και στις κοινότητες στην Περιφέρεια των οποίων βρίσκονται, κατά προτεραιότητα, αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση κτηνοτροφικών αναγκών, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

 

2. Τις περιουσίες, που ανήκαν πριν από το νόμο ΔΝΖ' σε τέως δήμους και προέρχονται από ιδιωτικές βοσκές, που η χρήση τους είχε αφεθεί από τους ιδιοκτήτες στην κοινή χρήση, διαχειρίζεται το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη Διαχείριση δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας. Ειδικότερα, στους δήμους ή στις κοινότητες, που οι κάτοικοί τους μετακινούνται ομαδικά έξω από τη διοικητική περιφέρειά τους και στον ίδιο τόπο, για διαχείμαση ή παραθερισμό, τις βοσκές που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο διαχειρίζεται ο δήμος ή η κοινότητα στην Περιφέρεια του οποίου γίνεται η διαχείμαση ή ο παραθερισμός, και όχι ο δήμος ή η κοινότητα στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι βοσκές.

 

3. Αν τις βοσκές της προηγούμενης παραγράφου διαχειρίζονται ήδη με οποιοδήποτε τρόπο συνεταιρισμοί ή την 04-08-1980 στο δήμο ή στην κοινότητα στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι βοσκές ύστερα από πρόταση του δήμου ή της κοινότητας και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.