Προεδρικό διάταγμα 43/13 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τρόπος πληρωμής των δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πληρώνονται με επιταγές και σε βάρος του τηρούμενου σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμού. Επιτρέπεται, επίσης, η πληρωμή των οφειλών και με εντολή μεταφοράς με τη μεσολάβηση της τράπεζας που ασκεί την διαχείριση σε πίστωση λογαριασμού των δικαιούχων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα.

 

2. Πληρωμές για δαπάνες αποδοχών των υπαλλήλων της Αρχής μπορεί να ενεργούνται με μία, κατ' είδος δαπάνης, επιταγή εις διαταγήν υπαλλήλου της Αρχής, προς καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Οι πληρωμές των αποδοχών δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος μετά από απόφαση της Αρχής.

 

3. Οι πράξεις που αφορούν την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων υπογράφονται από υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ο οποίος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών και ορίζεται με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.