Προεδρικό διάταγμα 43/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ασκείται από αυτήν.

 

2. Με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

3. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής έχει και τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.