Προεδρικό διάταγμα 471/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 11 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 455/1976, όπως ολόκληρο το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α/1980), αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{11. Σταθμοί αυτοκινήτων για τους οποίους χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας προ της ισχύος του προεδρικού διατάγματος 455/1976, πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού μέχρι 31-12-1984. Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας τους και σφραγίζονται οι τυχόν υπάρχουσες αντλίες παροχής υγρών καυσίμων, μέχρι να εγκατασταθεί το σύστημα ανιχνεύσεως εστίας πυρός και του συστήματος καταιονισμού ύδατος υπό πίεση.}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.