Προεδρικό διάταγμα 49/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διάρθρωση και λειτουργία των γραφείων κτηματογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρμοδιότητα των γραφείων κτηματογράφησης ανήκει:

 

α) Η δημιουργία, τήρηση και λειτουργία αρχείου χαρτών, αρχείου γεωγραφικών και λοιπών στοιχείων της περιοχής αρμοδιότητας τους. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται και όσα στοιχεία προκύπτουν από τις πολεοδομικές μελέτες και τις πράξεις εφαρμογής του προβλέπονται από το νόμο 1337/1983 και κάθε χαρτογραφικό υλικό που συντάσσεται από όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 64/Α/1982) ως ισχύει και αφορά περιοχές οι οποίες καθορίζονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 1512/1985.

 

β) Η τήρηση και ενημέρωση των κτηματικών χαρτών και πινάκων με τα στοιχεία που περιγράφονται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα και η χορήγηση αποσπασμάτων στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1512/1985.

 

γ) Η τήρηση φακέλων για κάθε ιδιοκτησία με έγγραφα που αναφέρονται στη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα ακίνητα των περιοχών αρμοδιότητας τους, όπως και κάθε σχετικό στοιχείο με τα ακίνητα αυτά που προκύπτει από τις πολεοδομικές μελέτες τις πράξεις εφαρμογής, τις οικοδομικές άδειες κ.λ.π.

 

δ) Η παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

2. Των Γραφείων Κτηματογράφησης προΐστανται μόνιμος αγρονόμος, τοπογράφος μηχανικός, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Αν δεν υπάρχουν μόνιμοι αγρονόμοι, τοπογράφοι μηχανικοί, προΐστανται πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή διοικητικοί κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με βαθμό Α'.

 

3. Η τήρηση του αρχείου εγγράφων, η ενημέρωση των κτηματογραφικών πινάκων, η χορήγηση αποσπασμάτων για την κατάρτιση συμβολαίων και οι λοιπές εργασίες διενεργούνται μόνο από υπαλλήλους ειδικά επιφορτισμένους για το σκοπό αυτό. Η χρήση των βιβλίων και στοιχείων από άλλα πρόσωπα δεν επιτρέπεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.