Προεδρικό διάταγμα 49/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών - Υπηρεσιών Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υποχρεώσεις ιδιοκτητών:

 

α) Οι κύριοι των ακινήτων υποχρεούνται να δείχνουν τα αληθινά όρια των ακινήτων τους στα συνεργεία των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών ή στους αναδόχους μελετητές των υπηρεσιών αυτών και να παρέχουν τις

προβλεπόμενες από το παρόν πληροφορίες για τα ακίνητα αυτά.

 

Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πληροφορίες στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης για τη συμπλήρωση των στοιχείων των κτηματογραφικών πινάκων που αφορούν τα ακίνητα τους, ή σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή αλλοίωσης των στοιχείων αυτών, υποχρεούνται επίσης να παρέχουν σχετικές πληροφορίες και στοιχεία για την ανασύσταση των κτηματογραφικών πινάκων.

 

β) Με την υποβολή του φακέλλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας οι ιδιοκτήτες ή οι εξουσιοδοτούμενοι μηχανικοί υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πληροφοριακό δελτίο για το ακίνητο για το οποίο ζητείται η έκδοση ή αναθεώρηση άδειας οικοδομής, κατεδάφισης, επέκτασης κ.λ.π.

 

Το πληροφοριακό δελτίο περιέχει τα κτηματογραφικά στοιχεία με αριθμούς 2, 3, 4, 5 και 6 του τμήματος ii του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Υποχρεώσεις Υπηρεσιών του Δημοσίου.

 

α) Οι υπηρεσίες του δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υποχρεούνται να αποστέλλουν στο αρμόδιο για την περιοχή γραφείο κτηματογράφησης πλήρη σειρά αντιγράφων για κάθε κτηματογράφηση που ενεργείται από αυτή στην περιοχή.

 

β) Ειδικά οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται:

 

Πριν από τη χορήγηση αδειών οικοδομής σε ιδιοκτήτες που περιλαμβάνονται σε περιοχές αρμοδιότητας γραφείου κτηματογράφησης να αποστείλουν το πληροφοριακό δελτίο με κτηματογραφικά στοιχεία μαζί με αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στο γραφείο Κτηματογράφησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.