Προεδρικό διάταγμα 49/87

ΠΔ 49/1987: Τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων - διάρθρωση και λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 49/1987: Τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων - διάρθρωση και λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης, (ΦΕΚ 21/Α/1987), 05-03-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα την παράγραφο 1.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986)

 

4. Την υπ' αριθμόν 795/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από την πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Κτηματογραφικά στοιχεία

Άρθρο 2: Τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών - Υπηρεσιών Δημοσίου

Άρθρο 4: Διάρθρωση και λειτουργία των γραφείων κτηματογράφησης

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 16-02-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.