Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 3242/2004

 

1. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος, και οι Υπουργοί:

 

α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β) Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) Εξωτερικών,

δ) Εθνικής Άμυνας,

ε) Ανάπτυξης,

στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

ζ) Δημόσιας Τάξης.

 

Επίσης μετέχουν ως τακτικά μέλη:

 

η) ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και

θ) ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον συζητούνται θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους,

 

ι) ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για την επιλογή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και

 

ι)α) ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ), χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 2292/1995

 

2. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο οριζόμενος από αυτόν Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του.

 

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 2292/1995

 

3. Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να προσκληθούν από τον πρόεδρο στις Συνεδριάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, οπότε μετέχουν σε αυτό χωρίς ψήφο.

 

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του νόμου [Ν] 2292/1995

 

4. Τον Α/ΓΕΕΘΑ, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 3242/2004

 

5. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι προϊστάμενοι του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα.

 

άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 3242/2004

 

6. Καθήκοντα γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α/1995), επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης στα καθήκοντα του γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας.

 

άρθρο 2 παράγραφος 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2292/1995

 

7. Σε πολεμική περίοδο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετονομάζεται σε Πολεμικό Συμβούλιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.