Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Επιτροπή Θεσμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 4 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 6 του νόμου 3242/2004

 

1. Στην Επιτροπή Θεσμών μετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:

 

α) Οικονομίας και Οικονομικών,

β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

γ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

στ) Δικαιοσύνης,

ζ) Πολιτισμού,

η) Δημόσιας Τάξης και

θ) το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ως τακτικά μέλη.

 

άρθρο 4 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

2. Στην Επιτροπή μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.

 

άρθρο 4 παράγραφος 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

άρθρο 4 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

4. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α) Ο συντονισμός της κυβερνητικής δράσης αναφορικά προς τους θεσμούς.

 

β) Η επεξεργασία. προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και την άρτια λειτουργία τους.

 

γ) Η επεξεργασία των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

 

δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της και η εισήγηση προτάσεων για τις αναγκαίες βελτιώσεις της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 2/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.