Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 5 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

1. Στην Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας και οικονομικών, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:

 

α) Ανάπτυξης,

β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

γ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζ) Μεταφορών και Επικοινωνιών και

η) Εμπορικής Ναυτιλίας, ως τακτικά μέλη.

 

άρθρο 5 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

2. Στην Επιτροπή μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 

α) Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και

β) ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

 

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 5 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από το γραφείο του αρμόδιου γενικού γραμματέα του Υπουργείου οικονομίας και Οικονομικών.

 

άρθρο 5 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 31/2000

 

4. Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζει για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γενικότερης σημασίας και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης, παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και των αποφάσεών της, καθώς επίσης εξετάζει τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συνολικής αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τρόπου και των συνθηκών ζωής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 2/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.