Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Κυβερνητική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004

 

1. Στην Κυβερνητική Επιτροπή μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:

 

α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β) Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) Εξωτερικών,

δ) Εθνικής Άμυνας,

ε) Ανάπτυξης,

στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

ως τακτικά μέλη.

 

άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004

 

2. Στην Κυβερνητική Επιτροπή μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι προϊστάμενοι των γραφείων οικονομικού και Σχεδιασμού Στρατηγικής του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.

 

άρθρο 3 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004

 

3. Καθήκοντα γραμματέα της Κυβερνητικής Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

 

άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004

 

4. Η Κυβερνητική Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών της και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της Κυβέρνησης και συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που παραπέμπει σε αυτήν ο Πρωθυπουργός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 2/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.