Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Θέσεις προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι εξής:

 

α) Προϊσταμένων των γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης: θέσεις πέντε εκ των οποίων:

 

α)α) Μία θέση προϊστάμενου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα.

β)β) Μία θέση προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου.

γ)γ) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης.

δ)δ) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων.

ε)ε) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων.

ε)ε) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 

β) Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης: θέσεις τριάντα εννέα, ως εξής:

 

α)α) Ειδικών Συμβούλων: θέσεις δώδεκα

β)β) Ειδικών Συνεργατών: θέσεις δέκα.

γ)γ) Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις οκτώ.

δ)δ) Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις εννέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 18/2010 (ΦΕΚ 46/Α/2010), με την παράγραφο 3 του άρθρου 77 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

2. Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης μπορεί να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, έως δώδεκα υπάλληλοι κάθε κατηγορίας και κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004, με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2009 (ΦΕΚ 33/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.