Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους περιθαλπόμενους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που περιθάλπουν ηλικιωμένα ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πάσχοντα άτομα υποχρεούνται όπως εξασφαλίζουν εις αυτά:

 
1. Υγιεινή κατοικία προσαρμοσμένη εις τις ανάγκες εκάστης κατηγορίας περιθαλπόμενων ως και ασφαλή και άνετη διαβίωση αυτών.

 

2. Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη προς την κατάστασιν της υγείας εκάστου περιθαλπόμενου με ελάχιστον όριον θερμίδων 1600 ημερησίως.

 

3. Συνεχή φροντίδα δια την ατομική καθαριότητα αυτών και την καθαριότητα των χώρων της επιχειρήσεως.

 

4. Συνεχή ιατρική παρακολούθηση ως και έγκαιρη και προσήκουσα ιατροφαρμακευτική βοήθεια και νοσηλεία. Η τελευταία αυτή θα περιορίζεται εις την έγκαιρη διάγνωση της ασθενείας και την μέριμνα δια την ταχεία εισαγωγή εις το ενδεδειγμένο νοσηλευτήριον.

 

5. Αυτοεξυπηρέτηση και αυτοπροστασία δια της λήψεως των προσηκόντων μέτρων διευκολύνσεως των περιθαλπόμενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλές και ειδικές βακτηρίες, περιπατητήρες κ.λ.π.) ως και τη φροντίδα δια την μέσω των αντιστοίχων ασφαλιστικών φορέων ή των συγγενών των βελτίωση της δράσεως, ακοής, μασήσεως κ.λ.π.

 

6. Ψυχαγωγία, απασχόληση, ενεργή ψυχολογική βοήθεια, αναλόγως προς την ηλικία, κατάστασιν και περίπτωσιν εκάστου περιθαλπόμενου.

 

7. Φυσιοθεραπεία δια της εφαρμογής απλών φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή μέριμνα δια την περαιτέρω εις φυσικοθεραπευτήρια ειδική θεραπεία των, επί τω σκοπώ βελτιώσεως των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρετήσεως των, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικώς δυνατή.

 

8. Δυνατότητα ασκήσεως των θρησκευτικών των καθηκόντων.

 

9. Το οφειλόμενο προς την ανθρώπινη αξίαν σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής καταστάσεως του περιθαλπόμενου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.