Προεδρικό διάταγμα 692/79

ΠΔ 692/1979: Περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 692/1979: Περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, (ΦΕΚ 204/Α/1979), 03-09-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του υπ' αριθμού 1118/1972 νομοθετικού διατάγματος περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων και του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 ως και 5 παράγραφος 2 του νόμου 877/1979 (ΦΕΚ 55/Α/1979) περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

2. Την υπ' αριθμόν 558/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Γενικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους περιθαλπόμενους

Άρθρο 2: Θέση εγκατάστασης επιχειρήσεων

Άρθρο 3: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων

Άρθρο 4: Επιφάνεια και όγκος χώρων

Άρθρο 5: Δάπεδα - επιστρώσεις - επικαλύψεις

Άρθρο 6: Θέρμανση - αερισμός - φωτισμός

Άρθρο 7: Χαρακτηρισμός θαλάμων κατά θέσεις

Άρθρο 8: Χώροι και επιμέρους εγκαταστάσεις

Άρθρο 9: Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 10: Μαγειρείο και βοηθητικοί χώροι αυτού

Άρθρο 11: Χώροι εστίασης

Άρθρο 12: Προβλεπόμενοι γενικοί χώροι

Άρθρο 13: Βιβλία και στοιχεία επιχείρησης

Άρθρο 14: Προσωπικό

Άρθρο 15: Εποπτεία

Άρθρο 16: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 17

 

Εις τον επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-08-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.