Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Χώροι εστίασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων δέον να διαθέτουν αίθουσα εστιάσεως περιθαλπόμενων, επαρκών διαστάσεων μετ' αναλόγου αριθμού τραπεζών - εκάστης δια 4 άτομα κατ' ανώτατον όριον - καθισμάτων και ειδών εστιάσεως ως και βοηθητικό χώρο τραπεζαρίας διαθέτοντα:

 

α) Θερμοτράπεζα αναλόγου χωρητικότητος δια τις άνω των 50 κλινών επιχειρήσεως.

 

β) Σκευοθήκη και πιατοθήκη αναλόγου χωρητικότητος, ήτις εις περίπτωσιν επιχειρήσεων κάτω των 100 κλινών δύναται να περιληφθεί εις τον χώρων του μαγειρείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.