Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προβλεπόμενοι γενικοί χώροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι γενικοί χώροι της επιχειρήσεως περιλαμβάνουν:

 

1. Αναρρωτήριον επαρκούς δυναμικότητος και θάλαμο απομονώσεως δίκλινο εις επιχειρήσεις μέχρις 100 κλινών, άνω δε των 100 κλινών πρόσθετη θάλαμο απομονώσεως.

 

2. Πλυντήριον εφόσον η πλύσις γίνεται εντός της επιχειρήσεως και σιδηρωτήριον - ραφείον μετά των απαραιτήτων ηλεκτρικών σκευών και μηχανημάτων.

 

3. Αποθήκη τροφίμων, καταλλήλως αεριζόμενη.

 

4. Χώρο αποθηκεύσεως καθαρού ιματισμού και ιδιαίτερο χώρο αποθηκεύσεως ακαθάρτου ιματισμού.

 

5. Χώρο αποθηκεύσεως αποσκευών των περιθαλπόμενων.

 

6. Κοιτώνας δια το διαμένον εντός της επιχειρήσεως προσωπικόν μετ' αναλόγων εγκαταστάσεων υγιεινής.

 

7. Δι' επιχειρήσεις άνω των 100 κλινών, θυρωρείον με ιδιαίτερο χώρο δια τον θυρωρό - νυκτοφύλακα.

 

8. Νεκροφυλακείο μετά κλίνης επικαλυμμένης δια λείου αδιαπότιστου υλικού.

 

9. Τα απαραίτητα γραφεία της Διευθύνσεως της επιχειρήσεως.

 

10. Αίθουσα διημερεύσεως - εργασιοθεραπείας αναλόγου εμβαδού.

 

11. Αίθουσα φυσιοθεραπείας διαστάσεων 15 m2 τουλάχιστον καταλλήλως εξοπλισμένη.

 

12. Χώρο πλύσεως, καθαρισμού, απολυμάνσεως και εναποθηκεύσεως σκοραμίδων κατ' όροφο.

 

13. Μικρός χώρος (οφφίς) επιφανείας αναλόγου προς τον αριθμόν των περιθαλπόμενων εις έκαστον όροφο περιλαμβάνον ηλεκτρικό ψυγείον, επίτοιχη σκευοθήκη, νεροχύτη, πάγκο μαρμάρινο ή κατάλληλο τράπεζαν και δύο ρευματοδότες μετά γειώσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.