Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μαγειρείο και βοηθητικοί χώροι αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μαγειρείον δέον να είναι αναλόγων διαστάσεων διαθέτον ανάλογη προς τον αριθμόν των περιθαλπόμενων εστία λειτουργούσαν δι' ηλεκτρικού ρεύματος ή πετρελαίου ή υγραερίου και ένα τουλάχιστον φούρνο.

 

2. Εις τους βοηθητικούς χώρους του μαγειρείου δέον να υπάρχουν:

 
α) Εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσεως μαγειρικών σκευών, οι οποίες δέον να αποτελούνται από διπλές βαθιές λεκάνες εκ λείου αδιαπότιστου υλικού συνδεόμενες απευθείας μετά των εγκαταστάσεων αποχετεύσεως και εφοδιασμένες με εγκατάσταση θερμού και ψυχρού ύδατος διοχετευόμενου δι' ενιαίας παροχής ενός των λεκανών.

 

β) Η πλύσις και καθαρισμός των σκευών εστιάσεως δέον να ενεργείται είτε δια μηχανικής αυτομάτου πλύσεως, είτε εντός ειδικών εγκαταστάσεων αποτελουμένων εκ διπλών λεκανών εκ λείου αδιαπότιστου υλικού μετά κρουνού αναμίξεως θερμού και ψυχρού ύδατος, συνδεομένων απευθείας μετά των εγκαταστάσεων αποχετεύσεως.

 

γ) Ηλεκτρικό ψυγείον χωρητικότητος τουλάχιστον 25 ποδών δι' επιχειρήσεις δυναμικότητος μέχρι 50 κλινών, δι' επιχειρήσεις δε άνω των 50 κλινών και ειδικός θάλαμος καταψύξεως.

 

3. Οι χώροι του μαγειρείου δέον να εξαερίζονται επαρκώς δια καταλλήλου συστήματος εξαερισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.