Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις θέσεις που παρουσιάζουν συχνή κυκλοφορία περιθαλπόμενων αποκλείεται η εγκατάστασις γυάλινων θυρών με ολόσωμους υαλοπίνακες, τούτου επιτρεπομένου εις θύρας λοιπών χώρων αλλά μόνον δι' οπλισμένης δια συρμάτινου πλέγματος υάλου.

 

2. Βαθμίδες μεταξύ χώρων του αυτού ορόφου απαγορεύονται. Τυχόν επιβαλλόμενες δια τεχνικούς λόγους (διαφορές στάθμης) μεταξύ των χώρων αυτών, δέον να αντιμετωπίζονται δια κεκλιμένων επιπέδων, κλίσεως ουχί μείζονος του 6%, επιστρωμένων δι' αντιολισθηρού υλικού.

 

3. Επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων δέον να διαθέτουν εν τουλάχιστον αναπηρικό αμαξίδιo ανά 25 άτομα οι δε επιχειρήσεις περιθάλψεως των εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων ανάλογη αριθμόν αμαξιδίων προς τον αριθμόν των περιθαλπόμενων των δυναμένων να κινηθούν δι' αμαξιδίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.