Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Χώροι και επιμέρους εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' έκαστον θάλαμο επιχειρήσεως προστασίας υπερηλίκων πρέπει να διατίθεται ιδιαίτερο Λουτρόν περιλαμβάνον:

 

α) Λουτήρα ή λεκάνη καταιονητήρα επισμαλτωμένο ή εκ πορσελάνης μετά κρουνού αναμίξεως θερμού και ψυχρού ύδατος, κινητού καταιονητήρα και δύο χειρολαβών εις καταλλήλους θέσεις προς διευκόλυνση των περιθαλπόμενων κατά την χρησιμοποίηση των εν λόγω υποδοχέων.

 

β) Λεκάνη αποχωρητηρίου μετά καθίσματος και συστήματος καθαρισμού τούτου δι' ύδατος. Πλησίον της λεκάνης θα υπάρχει κομβίον ηλεκτρικού κώδωνος και χειρολαβές εις κατάλληλο θέσιν προς διευκόλυνση των κινήσεων των περιθαλπόμενων.

 

γ) Νιπτήρα εκ πορσελάνης διαστάσεων τουλάχιστον 0,40 x 0,50 m μετ' αυτομάτου βαλβίδας επιχρωμιωμένης και κρουνού αναμίξεως θερμού και ψυχρού ύδατος.

 

δ) Μπιντέ μετά χειρολαβών δια την διευκόλυνση των κινήσεων των περιθαλπόμενων.

 

2. Δια τις επιχειρήσεις περιθάλψεως των εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων δέον όπως διατίθενται εν λουτρόν προς εξυπηρέτησιν δέκα τουλάχιστον περιθαλπόμενων, πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Οι διαστάσεις του να επιτρέπουν και τον επί φορητής κλίνης καθαριστούν των περιθαλπόμενων.

 

β) Να περιέχει απλούν σιφόνι δαπέδου, κινητό καταιονητήρα και ειδικό εντοιχισμένο κάθισμα προσιτό εκ των τριών πλευρών μετά χειρολαβών εις καταλλήλους θέσεις δια την στήριξιν του προς καθαρισμό περιθαλπόμενου.

 

3. Έκαστος θάλαμος επιχειρήσεως προστασίας υπερηλίκων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων δέον να διαθέτη:

 

α) Κατάλληλο ηλεκτρικό φωτισμό οροφής, επίτοιχο κλίνης και φως νυκτός.

 

β) Εντοιχισμένη ιματιοθήκη αναλόγων διαστάσεων μετά των απαραιτήτων ραφιών, συρταριών και ράβδου αναρτήσεως ενδυμάτων.

 

γ) Κλίνη, τράπεζαν, κομοδίνο και μίαν πολυθρόνα ανά περιθαλπόμενο. Τα έπιπλα δι' επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων δέον να είναι του εγκεκριμένου υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δια ξενοδοχεία Γ' κατηγορίας τύπου. Ειδικώς δι' επιχειρήσεις περιθάλψεως ατόμων πασχόντων εκ κινητικής αναπηρίας ως και δια τα αναρρωτήρια των επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων τα έπιπλα δέον να είναι νοσοκομειακού τύπου.

 

5. Ένα μηχάνημα ανεγέρσεως και ανυψώσεως κατάκοιτων ανά 30 κλίνες εις επιχειρήσεις περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.