Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το προσωπικόν εκάστης επιχειρήσεως διακρινόμενο εις Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθητικό και Ειδικό δέον να αποτελείται τουλάχιστον:

 

Α. Διοικητικό:

 

Εξ ενός διοικητικού υπευθύνου, όστις δύναται να είναι και το πρόσωπον επ' ονόματι του οποίου εκδίδεται η άδεια ή μέλος της διοικήσεως προκειμένου περί Νομικού Προσώπου, το οποίον συνιστά την επιχείρησιν.

 

Β. Ιατρικό:

 

Εις επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων και εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων μέχρις 100 κλινών εξ ενός (1) ιατρού υπευθύνου εις θέματα υγειονομικής εν γένει φύσεως, με δίωρη απασχόληση ημερησίως άνω δε των 100 κλινών και μέχρι 200 με τετράωρη απασχόληση. Η επιχείρησις έχει την υποχρέωσιν όπως καλή τούτους και εκτάκτως εφόσον παρίσταται ανάγκη.

 
Εις τα καθήκοντα των ως άνω ιατρών περιλαμβάνεται και ο καθορισμός καταλλήλου διαιτολογίου αναλόγως της παθήσεως ενός εκάστου των περιθαλπόμενων.

 

Γ. Νοσηλευτικό:

 

1. Εις επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων εκ:

 

α) Μιας (1) προϊσταμένης κατά προτίμηση αποφοίτου Σχολής τριετούς φοιτήσεως αδελφών Νοσοκόμων ή Επισκεπτριών ή Μαιών, εν ελλείψει δε τοιαύτης μιας μονοετούς φοιτήσεως εχούσης πενταετή τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα.

 

β) Μιας (1) Νοσοκόμου ή εν ελλείψει τοιαύτης μιας (1) θεραπαινίδας ανά 25 κλίνες τουλάχιστον ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 10.

 

γ) Μιας (1) θεραπαινίδας ανά 25 κλίνες τουλάχιστον ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 10 δια την κάλυψη του απογευματινού ωραρίου εργασίας.

 

δ) Μιας (1) θεραπαινίδας ανά 30 κλίνες τουλάχιστον ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 10 δια την κάλυψη του νυκτερινού ωραρίου εργασίας.

 

2. Εις επιχειρήσεις περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων εκ:

 

α) Μιας (1) προϊσταμένης κατά προτίμηση αποφοίτου Σχολής τριετούς φοιτήσεως Αδελφών Νοσοκόμων ή Επισκεπτριών ή Μαιών και εν ελλείψει τοιαύτης μιας (1) μονοετούς φοιτήσεως εχούσης πενταετή τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα.

 

β) Μιας (1) Νοσοκόμου ή εν ελλείψει τοιαύτης μιας (1) θεραπαινίδας ανά 12 κλίνες ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 6.

 

γ) Μιας (1) Νοσοκόμου ή εν ελλείψει τοιαύτης μιας (1) θεραπαινίδας ανά 12 κλίνες ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 6 δια την κάλυψη του απογευματινού ωραρίου εργασίας.

 

δ) Μιας (1) Νοσοκόμου ή εν ελλείψει τοιαύτης μιας (1) θεραπαινίδας ανά 25 κλίνες ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 10 δια την κάλυψη του νυκτερινού ωραρίου εργασίας.

 

Δ. Ειδικό:

 

Εις (1) φυσικοθεραπευτής ανά 50 κλίνες. Προκειμένου περί επιχειρήσεων εχουσών κάτω των 50 κλινών δυναμικότητος να καλύπτεται δια συμβάσεως με φυσικοθεραπευτή προς δίωρη απασχόληση ημερησίως. Μια (1) Κοινωνική Λειτουργός μέχρις 100 κλίνες.

 

Ε. Βοηθητικό:

 

1. Εις (1) Μάγειρος.

 

2. Εις (1) Βοηθός Μαγείρου, ο οποίος να καλύπτει το βραδινό ωράριον εργασίας.

 

3. Μια (1) καθαρίστρια τραπεζοκόμος ανά 20 κλίνες υπερηλίκων ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 10 και ανά 15 κλίνες εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων ή κλάσμα αυτών ανώτερο των 7.

 

4. Εις (1) θυρωρός εις επιχειρήσεις άνω των 100 κλινών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.