Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εποπτεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υπό του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ασκουμένη εποπτεία περιλαμβάνει τον, δια των οργάνων του, κεντρικών και περιφερειακών, Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής, έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972, ως αυτές συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν δια του νόμου 877/1979, του εις εκτέλεσιν τούτων εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, εγκυκλίων και διαταγών. Ειδικώς ως προς τους όρους διαβιώσεως και την διατροφή των περιθαλπόμενων, την καθαριότητα, τον φωτισμό, την θέρμανση και τον αερισμό, τα περιφερειακά όργανα δέον όπως ανελλιπώς έχουν υπό άμεση έλεγχο και παρακολούθηση τις επιχειρήσεις τις λειτουργούσας βάσει του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.