Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μεταβατική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την χορήγηση της κατά το άρθρο 5 του νόμου 877/1979 προσωρινής αδείας λειτουργίας δέον όπως πληρούνται επαρκώς οι υπό του εν άρθρο 1 του παρόντος προβλεπόμενες γενικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους περιθαλπόμενους, τούτου βεβαιούμενου δι' εκθέσεως της αρμοδίας Νομαρχιακής Επιτροπής περί ης το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 2 του νόμου 877/1979.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.