Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επιφάνεια και όγκος χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιτρεπομένη ελαχίστη επιφάνεια των θαλάμων ηλικιωμένων ατόμων δέον να είναι 12 m2 δια μονόκλινους, προστιθεμένων 6 m2 ανά κλίνη δια θαλάμους άνω της μιας κλίνης, περιλαμβανομένου εις τις διαστάσεις αυτές και του λουτρού. Δια τις επιχειρήσεις περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων δέον να είναι 9 m2 δια μονόκλινους, προστιθεμένων 6 m2 ανά κλίνη δια θαλάμους άνω της μιας κλίνης.

 

2. Το καθαρόν ύψος των θαλάμων δέον να είναι το υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προβλεπόμενο και οι διάδρομοι που εξυπηρετούν τους θαλάμους των επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων δέον να έχουν πλάτος 1,50 m τουλάχιστον, των δε επιχειρήσεων περιθάλψεως των εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων 1,80 m τουλάχιστον. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν ελεύθερον πλάτος τουλάχιστον 1,30 m δι' όλους τους εξυπηρετούμενους ορόφους οι δε βαθμίδες πρέπει να έχουν ύψος 0,18 m και πλάτος τουλάχιστον 0,25 m.

 

3. Οι ως άνω διάδρομοι και κλίμακες δέον να είναι εφοδιασμένοι επί αμφοτέρων των πλευρών δια χειρολισθήρων τοποθετουμένων εις ύψος 0,80 - 0,90 m από του δαπέδου.

 

4. Προκειμένου περί επιχειρήσεων περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, οι θύρες που οδηγούν προς τους θαλάμους, τους χώρους υγιεινής, ψυχαγωγίας, εργασιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας έχουν πλάτος επιτρέπον την άνετη διάβαση του αναπηρικού αμαξιδίου η δε λειτουργία των θυρών αυτών είναι δυνατή υπό του ιδίου του αναπήρου καθήμενου επ' αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.