Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εκάστη επιχείρησις δέον να διαθέτη:

 

1. Τουλάχιστον ένα ανελκυστήρα χωρητικότητος ενός περιθαλπόμενου επί αναπηρικού αμαξιδίου μετά συνοδού, εφόσον στεγάζεται εις κτίριον με περισσοτέρους του ενός ορόφους διαστάσεων θαλάμου τουλάχιστον 1,20 x 1,50 m. Ειδικώς οι επιχειρήσεις χρονίως πασχόντων δέον όπως διαθέτουν θάλαμο ανελκυστήρα ικανό να μεταφέρει ασθενοφόρον φορτίον μετά του συνοδού του.

 

2. Εγκατάσταση εσωτερικής τηλεφωνικής επικοινωνίας εις έκαστον δωμάτιον περιθαλπόμενου και εγκατάσταση σημάνσεως παρ' εκάστη κλίνη. Προκειμένου περί εξωτερικής τηλεφωνικής επικοινωνίας μίαν γραμμή ανά 20 περιθαλπόμενους, οπωσδήποτε όμως μίαν ανά όροφο.

 

3. Δίκτυον διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος συνεχούς παροχής και επαρκούς πιέσεως, αποχετευτικό σύστημα συμφώνως προς τις ισχύουσες εκάστοτε υγειονομικές και λοιπές διατάξεις και σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίας της αρμοδίας πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικώς οι επιχειρήσεις των εκ κινητικής αναπηρίας χρονίως πασχόντων ατόμων δέον όπως διαθέτουν εφεδρική δεξαμενή ύδατος χωρητικότητος τουλάχιστον 100 λίτρων κατά κλίνη.

 
4. Εγκατάσταση παροχής οξυγόνου δι' ακροφυσίων εξυπηρετούσα το 1/5 των κλινών τουλάχιστον επί επιχειρήσεων άνω των 50 κλινών, κάτω δε των 50 κλινών μία τουλάχιστον οβίδα οξυγόνου επί κυλιόμενης βάσεως κατ' όροφο και καταλλήλους προσωπίδας ή ρινοκαθετήρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.