Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δάπεδα - επιστρώσεις - επικαλύψεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δάπεδα των θαλάμων και αιθουσών διημερεύσεως δέον να είναι επιστρωμένα δια παρκέτου σκληρές ξυλείες που συντηρείται καλώς ή καταλλήλου πλαστικού υλικού λείας επιφανείας με αντιολισθηρά στίλβωση. Τα δάπεδα των διαδρόμων και λοιπών βοηθητικών χώρων δέον να είναι επιστρωμένα δια λείου πλαστικού υλικού ή μωσαϊκού ή μαρμάρινων πλακών με αντιολισθηρά στίλβωση ή άλλου αναλόγου φυσικού ή τεχνικού υλικού επιστρώσεως.

 

2. Οι επιφάνειες των τοίχων των θαλάμων δέον να είναι επικαλυμμένες από του δαπέδου και μέχρι της οροφής δια καταλλήλου πλαστικής βαφής, των δε διαδρόμων και κλιμάκων μέχρις ύψους 1,50 m δι' ελαιοβαφής χρώματος ανοικτού.

 

3. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και ακαθάρτων να επενδύονται μέχρις ύψους 1,70 m τουλάχιστον δια πλακιδίων πορσελάνης. Το αυτό θα ισχύει και δια τους τοίχους μαγειρείων, πλυντηρίων και νεκροφυλάκιου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.