Προεδρικό διάταγμα 799/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια τον υπολογισμό του δυναμικού και την απόκτηση του αιτουμένου πτυχίου ο ενδιαφερόμενος δέον να έχει συμπληρώσει, κατά περίπτωσιν, τα προβλεπόμενα υπό της διατάξεως του άρθρου 3 παράγραφος 4 του νόμου 716/1977 έτη από της κτήσεως του διπλώματος, κατά τον χρόνον υποβολής της σχετικής αιτήσεως αυτού προς εγγραφή εις το Μητρώον Μελετητών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.