Προεδρικό διάταγμα 8/2/79

ΠΔ 08-02-1979: Περί χορήγησης αδειών οικοδομών προς αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προξενήθηκαν εκ βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας κ.λ.π. επί άρτιων και μη άρτιων οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-02-1979: Περί χορήγησης αδειών οικοδομών προς αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προξενήθηκαν εκ βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας κ.λ.π. επί άρτιων και μη άρτιων οικοπέδων, (ΦΕΚ 130/Δ/1979), 01-03-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978).

 

3. Την υπ' αριθμόν 463/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. την υπ' αριθμόν 21/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 08-02-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.