Προεδρικό διάταγμα 8/2/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις περίπτωσιν ανακατασκευής οικοδομής υπό ιδιοκτητών δανειοδοτούμενων προς τούτο υπό του Κράτους, επιτρέπεται όπως η οικοδομή έχει συνολική επιφάνεια ορόφων ίση με εκείνη η οποία προκύπτει από τις σχετικές προδιαγραφές, τις καθορισθείσας δια της υπ' αριθμόν Δ4/9020/23-05-1972 κοινής αποφάσεως περί καθορισμού ύψους στεγαστικής συνδρομής και προτύπων κατοικίας κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του υπ' αριθμού [Ν] 1138/1972 νομοθετικού διατάγματος περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως των στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΦΕΚ 392/Β/1972), ως αυτή ισχύει εκάστοτε. Τούτο ισχύει έστω και αν η ανακατασκευαζόμενη οικοδομή έχει συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύτερη της καταστραφείσης ή αν προκύπτει υπέρβασις των περιορισμών των εδαφίων β)α και β)γ του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και δια πληγείσας οικοδομές δια τις οποίας δεν χορηγείται μεν δάνειον, υπάγονται όμως εις τις αυτές κατηγορίες οικοδομών δι' ας χορηγείται δάνειο, βεβαιούμενου τούτου υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Νομού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 07-03-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 175/Δ/1980).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.