Προεδρικό διάταγμα 8/2/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εφαρμογήν των άρθρων 2 και 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, θα τηρούνται οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές των πόλεων ή οικισμών, έστω αν το εμβαδόν της οικοδομής θα είναι μικρότερο της καταστραφείσης,

 

2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν οι οικοδομές ανεγείρονται πλησίον ρεύματος προκειμένου μεν δι' οικόπεδα κείμενα εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του άρθρου 95 του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973, προκειμένου δε δι' εκτός σχεδίου γήπεδα, η απόσταση παντός σημείου της οικοδομής από την όχθη του ρεύματος θα είναι τουλάχιστον 10 m.

 

3. Προκειμένου δι' οικόπεδα κείμενα εντός παραλιακών οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 οι οικοδομές θα τοποθετούνται εις απόσταση 10 m τουλάχιστον από της κατά τις κείμενες διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (Χειμέριο κύμα).

 

4. Απαγορεύεται η έκδοσις αδειών οικοδομής εις δασικές εκτάσεις, βεβαιούμενου του χαρακτηρισμού της εκτάσεως ως δασικής ή ου υπό των αρμοδίων Δασικών Αρχών.

 

5. Εις τις ρυθμιζόμενες δια του παρόντος διατάγματος περιπτώσεις έχουν εφαρμογήν, πλην των εις τα άρθρα 2 και 3 οριζομένων και οι διατάξεις:

 

α) Του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας.

 

β) Του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της υπεραστικής συγκοινωνίας, ως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.