Προεδρικό διάταγμα 93/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ένταξη έργων του ιδιωτικού τομέα σε πρόγραμμα ή τμήμα του και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 3 του παρόντος. Η απόφαση αυτή περιέχει τουλάχιστον περιγραφή του προγράμματος ή του τμήματός του, το αντικείμενο και τη διάρκεια του έργου, το δικαιούχο, το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, τις πηγές, το ύψος και το ποσοστό της χρηματοδότησης.

 

2. Για την ένταξη των έργων εκδίδεται με απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ιδίως την περιγραφή και τον προϋπολογισμό του προγράμματος ή του τμήματός του, το αντικείμενο και τη διάρκεια του έργου, την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή στο τμήμα του, τα κριτήρια αξιολόγησης για ένταξη των έργων και τον τρόπο εφαρμογής τους, το ύψος, το ποσοστό, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους χρηματοδότησης.

 

3. Περίληψη της πρόσκλησης δημοσιεύεται τουλάχιστον σε 2 ημερήσιες πολιτικές και 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.