Προεδρικό διάταγμα 93/97

ΠΔ 93/1997: Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 93/1997: Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, (ΦΕΚ 92/Α/1997), 16-05-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 παράγραφος 2 περίπτωση β' του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

2. Τη διάταξη του άρθρου 21 του Κανονισμού (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) αριθμός 2082/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 114/Α/1985)).

 

4. Την με αριθμό 120/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-04-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.