Προεδρικό διάταγμα 93/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με αποφάσεις της Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από υπαλλήλους του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη του έργου των ανωτέρω επιτροπών αξιολόγησης σε περιπτώσεις αυξημένης ποσότητας υποβληθεισών προτάσεων ή / και απαιτουμένων ειδικών τεχνικών γνώσεων. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται ο πρόεδρος, ο γραμματέας και το συγκεκριμένο κατά περίπτωση έργο των επιτροπών αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.