Προεδρικό διάταγμα 93/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται είτε από τον αντίστοιχο Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις εκάστου.

 

2. Για το σύνολο των δαπανών του έργου, ο δικαιούχος τηρεί βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών κάθε έργου τηρούνται από τους δικαιούχους σε ειδική μερίδα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και στη συνέχεια για 5 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης και τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Αν από ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες που πραγματοποίησε ο δικαιούχος δεν είναι νόμιμες ή δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ή τμήμα του και έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 102 έως και 105 του νόμου 2362/1995.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.