Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19/11/12

ΠΝΠ 19-11-2012: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του νόμου 4046/2012 και του νόμου 4093/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19-11-2012: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του νόμου 4046/2012 και του νόμου 4093/2012, (ΦΕΚ 229/Α/2012), διόρθωση (ΦΕΚ 231/Α/2012), 19-11-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων σχετικά με την ορθή νομοθέτηση ορισμένων διατάξεων του νόμου 4046/2012 και του νόμου 4093/2012, που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου τομέα

 

Άρθρο 1: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου [Ν] 3865/2010 και του νόμου 4093/2012

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 2: Επείγουσες μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012

Άρθρο 4: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 

Κεφάλαιο Γ: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Τουρισμού

 

Άρθρο 5: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 6: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Άρθρο 7: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 8: Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες - Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 και του νόμου 3889/2010

Άρθρο 10: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Άρθρο 11: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 12: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο 13: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 14

 

Αθήνα, 19-11-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.