Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 29/8/07 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενα από το Δημόσιο, Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, μπορεί, με αποφάσεις των οργάνων τους, να ενισχύουν τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση α' της παρούσας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.