Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 29/8/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους πυρόπληκτους συνταξιούχους του Δημοσίου, κατοίκους περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές από πυρκαγιά, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με τη μηνιαία σύνταξη του προηγούμενου μηνός. Η πληρωμή γίνεται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε βάρος του ΚΑΕ 2755 του ΕΦ 200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση αίτηση και υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599/1986 στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται ο αριθμός μητρώου συνταξιοδότησης και οι ζημιές που υπέστησαν. Μετά την πληρωμή και εντός τριών μηνών υποβάλλονται στην ίδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα τους ως πυρόπληκτων.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.