Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της 31722/2011 (ΦΕΚ 2505/Β/2011) απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης περί Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ως κάτωθι:

 

α) Το όγδοο και ένατο εδάφιο της παραγράφου Β)γ του άρθρου 6 του άρθρου πρώτου της 31722/2011 (ΦΕΚ 2505/Β/2011) απόφασης, τα οποία αφορούν στην υποβολή αιτημάτων θεσμοθέτησης των ΠΟΑΥ αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α, αλλά και σε όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ, θα πρέπει σε διάστημα 6 ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες να υποβληθεί σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/17239/2002 (ΦΕΚ 1175/Β/2002), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκταετίας από την ημερομηνία ισχύος του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του άρθρου πρώτου της 31722/2011 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύμφωνα με την παράγραφο 1)α του άρθρου 5, σε διάστημα 6 ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να καταθέσουν αίτημα καθορισμού ΠΟΑΥ.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε το άρθρο 14 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019).

 

2. Για τις μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΥ κατηγορίας Α, δεν επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητάς τους από την ισχύ του παρόντος έως την έγκριση της ΠΟΑΥ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.