Νόμος 4638/19 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), που προβλέπεται στο εδάφιο δεύτερο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/Α/2015), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), παρατείνεται κατά δύο έτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.