Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σύνθεση τριμελούς επιτροπής άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2518/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997), όπως το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του νόμου 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζόμενο με τον, επίσης Πάρεδρο, αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.