Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012), αντί της ημερομηνίας 01-01-2013 τίθεται η ημερομηνία 01-01-2014.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.