Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία συγχώνευσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 10 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Η αρμοδιότητα της νέας, μετά τη συγχώνευση, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προϋπάρχουσας εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου.

 

Σε περίπτωση που για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου η ανάληψη της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου αναλαμβάνεται από υφιστάμενη Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η χωρική αρμοδιότητα αυτής επεκτείνεται αναλόγως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μέχρι 31-12-2014 εάν δε έχει ήδη ληφθεί, μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή της, εν όλω ή εν μέρει, με νεότερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατά την αυτή διαδικασία, μέχρι 31-12-2014. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση και κατά την αυτή διαδικασία, η εν μέρει επέκτασή της κατά τα ανωτέρω χωρικής αρμοδιότητας της τυχόν υφιστάμενης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχουν ήδη ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ με δικαιούχους Δήμους δύνανται να υλοποιηθούν είτε από τους Δήμους είτε από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ανεξαρτήτως της επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας αυτών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.