Περί Λιμένων

Array
20,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, πρώτη έκδοση 2017

ΕκτύπωσηEmail
Έκδοση: Πρώτη
ISBN: 978-960-622-000-5
Τύπος: Βιβλίο
Σελίδες: 280
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία:  Μάιος 2017
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ορισμοί
 • Κατηγορίες λιμένων
 • Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
 • Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
 • Δημόσια Αρχή Λιμένων
 • Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
 • Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων
 • Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης
 • Χωροθέτηση λιμένων
 • Έργα και κατασκευές
 • Τουριστικοί Λιμένες
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
 • Ασφάλεια λιμένων

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί το τρίτο της σειράς αυτής και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τους λιμένες. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων των νόμων 2971/2001, 2932/2001, 2160/1993 και πολλών άλλων συναφών νομοθετημάτων που αφορούν τους τουριστικούς, εμπορικούς, αλιευτικούς, κ.λπ. λιμένες στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.

Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος, καθώς – όπως συμβαίνει άλλωστε σε πληθώρα θεμάτων – θεωρούμε ότι είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των τριών αυτών προσεγγίσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη συγγραφή ήταν η σε βάθος παρουσίαση των ορισμών, των διοικητικών διαδικασιών, των επιτρεπόμενων χρήσεων, έργων και κατασκευών με σαφή τρόπο, ώστε τόσο οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, η Διοίκηση όσο και οι πολίτες να μπορούν εξίσου να επωφεληθούν.

Για το λόγο αυτό, απορρίφθηκε η ιδέα της κατ’ άρθρο ερμηνείας των σχετικών νόμων, αλλά αντίθετα, προκειμένου να υπηρετηθεί ευχερέστερα ο παραπάνω σκοπός, προτιμήθηκε η μέθοδος καταρχήν της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τους λιμένες, ιδίως υπό το φως της πλούσιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση κάθε έργου, κατασκευής ή διαδικασίας σε χερσαία ή θαλάσσια ζώνη λιμένα, ώστε να μπορεί τόσο ο εξειδικευμένος στο αντικείμενο, όσο και ο για πρώτη φορά αντιμέτωπος με αυτό, να πλοηγηθεί με άνεση στο βιβλίο αυτό και να αναζητήσει με ευχέρεια τις απαντήσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν.

© 2023 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.