Περί Παραδοσιακών Οικισμών

Array
20,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Μ. Μπακάβου και Φ. Φωτόπουλος, πρώτη έκδοση 2019

ΕκτύπωσηEmail
Έκδοση: Πρώτη
ISBN: 978-960-622-943-5
Τύπος: Βιβλίο
Σελίδες: 192
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία:  Νοέμβριος 2019
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ορισμοί
 • Κατηγορίες παραδοσιακών οικισμών
 • Απαρίθμηση οικισμών με ΦΕΚ χαρακτηρισμού
 • Φορείς προστασίας
 • Συνταγματική προστασία
 • Διαδικασία χαρακτηρισμού
 • Διαδικασία αποχαρακτηρισμού
 • Οριοθέτηση οικισμών
 • Πολεοδόμηση
 • Χρήσεις γης
 • Δόμηση
 • Περιορισμοί
 • Αυαθίρετα

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί το τέταρτο της σειράς αυτής και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τους παραδοσιακούς οικισμούς Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων των από 19-10-1978, 02-03-1981, 24-04-1985, 25-05-1985 ΠΔ και πολλών άλλων συναφών νομοθετημάτων που αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτούς.

Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος, καθώς – όπως συμβαίνει άλλωστε σε πληθώρα θεμάτων – θεωρούμε ότι είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των τριών αυτών προσεγγίσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη συγγραφή ήταν η σε βάθος παρουσίαση των ορισμών, των διοικητικών διαδικασιών, των επιτρεπόμενων χρήσεων, έργων και κατασκευών με σαφή τρόπο, ώστε τόσο οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, η Διοίκηση όσο και οι πολίτες να μπορούν εξίσου να επωφεληθούν.

Για το λόγο αυτό, απορρίφθηκε η ιδέα της κατ’ άρθρο ερμηνείας των σχετικών νόμων, αλλά αντίθετα, προκειμένου να υπηρετηθεί ευχερέστερα ο παραπάνω σκοπός, προτιμήθηκε η μέθοδος καταρχήν της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς, ιδίως υπό το φως της πλούσιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση κάθε έργου, κατασκευής ή διαδικασίας σε αυτούς, ώστε να μπορεί τόσο ο εξειδικευμένος στο αντικείμενο, όσο και ο για πρώτη φορά αντιμέτωπος με αυτό, να πλοηγηθεί με άνεση στο βιβλίο αυτό και να αναζητήσει με ευχέρεια τις απαντήσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν.

© 2023 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.