Απόφαση 14969/88

Απόφαση 14969/472/1988: Καθορισμός χώρων σταθμών αυτοκινήτων στην εντός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου Πειραιά (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 14969/472/1988: Καθορισμός χώρων σταθμών αυτοκινήτων στην εντός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου Πειραιά (Αττικής), (ΦΕΚ 198/Δ/1988), 04-03-1988.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 194/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 6 (παράγραφος 5).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

4. Το προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 842/1980 περί απλουστεύσεως της διαδικασίας κατά την έκδοση διοικητικών τινών πράξεων ατομικού χαρακτήρος κ.λ.π. (ΦΕΚ 208/Α/1980).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφοι 1)β, 2 και 3).

 

9. Τις υπ' αριθμούς 56/1987 και 168/1987 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πειραιά (Αττικής).

 

10. Τις υπ' αριθμούς 33/1986, 205/1986 και 279/1987 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζονται χώροι για την ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων και χώροι υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου Πειραιά (Αττικής) και ειδικότερα στις παρακάτω οδούς, όπως οι χώροι αυτοί φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στα 3 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, σε κλίμακα 1:2.000, που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 14969/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

Α. Ι. Κτίρια σταθμών αυτοκινήτων, στο σύνολο των δομημένων επιφανειών.

 

Οδοί:

 

α) Χατζηκυριάκου και Μπότσαρη.

β) Σουλτάνη και Εμμανουηλίδη.

γ) Γλάδστωνος και Καραΐσκου.

δ) Ακτή Μουτσοπούλου - Σηραγγείου - Αδιέξοδος - Ηλιού.

 

ΙΙ. Κτίριο σταθμού αυτοκινήτων, σε τρεις στάθμες ορόφους:

 

Οδός Επιδαύρου.

 

ΙΙΙ. Κτίρια σταθμών αυτοκινήτων, σε δύο στάθμες - ορόφους:

 

α) Χώρος δίπλα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Παλαί ντε Σπορ).

β) Οδός Αγίου Διονυσίου και Φωκίωνος.

 

Β. Ι. Κτίρια υπογείων σταθμών αυτοκινήτων σε τρεις στάθμες - ορόφους.

 

Οδοί:

 

α) 34ου Συντάγματος αριθμός 14.

 

β) ΙΙας Μεραρχίας.

 

ΙΙ. Κτίριο υπογείου σταθμού αυτοκινήτων, σε τέσσερις στάθμες - ορόφους:

 

Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου (στο χώρο Δικαστικού Μεγάρου).

 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατά την οποία για λόγους εδαφολογικούς δεν είναι δυνατή η κατασκευή των παραπάνω σταθμών αυτοκινήτων στον υπόγειο χώρο, τότε αυτοί ανεγείρονται σε υπερκείμενους ισάριθμους ορόφους.

 

Γ. Χώροι υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων.

 

Οδοί:

 

α) Ρετσίνα και Υμηττού.

β) Δαβάκη - Πίνδου (μεταξύ Σταδίου Καραϊσκάκη και Σταθμού ΗΣΑΠ Νέου Φαλήρου.

β) Μαρίας Χατζηκυριακού (ακτή Ξαβερίου).

γ) Λεωνίδου και Νικοδήμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

Δ. Υπαίθριος και υπόγειος χώρος σταθμού αυτοκινήτων: οδός Χανίων (Προφήτης Ηλίας).

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-02-1988

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 

n.2947.01.3

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διάγραμμα τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.