Απόφαση 7376/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας οφείλουν να συντάσσουν μελέτη πυροπροστασίας που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (ΠΥ). Στη μελέτη αυτή περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που αφορούν την υπόψη εγκατάσταση ή αποθήκη, το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά καθήκοντα της ομάδας πυροπροστασίας σε θέματα πρόληψης, περιορισμού και κατάσβεσης πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της ομάδας.

 

2. Η μελέτη πρέπει να συντάσσεται από πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σύνταξης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την νομοθεσία.

 

3. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.